7/12/06

El nostre fons

Seguim catalogant incansablement el nostre fons. Podeu consultar el fons informatitzat a la pàgina web del CABIB (http://caiblib.uib.es) .

El fons de la biblioteca balear està format per tres col·leccions diferents:

- La Biblioteca Balear (del qual ha pres el nom la biblioteca), de temàtica relacionada amb la història, la literatura i la ciència de les nostres Illes. D'aquest fons, les obres posteriors a 1831 estan pràcticament totes catalogades al catàleg automatitzat. Les obres, d'antiquària, en canvi només es troben catalogades al catàleg manual. Actualment hem iniciat la catalogació dels incunables.

- El fons Moragues Monlau. La família Moragues Monlau va donar la biblioteca personal de Josep Monlau i Sala (Barcelona 1832-Palma de Mallorca 1908) a la biblioteca del Monestir de la Real.
Josep Monlau, fill de Pere Felip Monlau (Barcelona 1808-Madrid 1871), fou naturalista i agrònom. Va ser catedràtic d'història natural i d'agricultura a l'Institut Balear (1855-62), dirigí el butlletí de la Cambra Agrícola Balear, de la qual fou també president i col·laborà en revistes i almanacs mallorquins sobre temes de divulgació agrària. Va escriure una història natural, que consta de 3 volums (BB-5283/1-3) i un tractat d'olivicultura (BB-3402).

- Col·lecció teològica/filosòfica: físicament es troba a les dependències de la Biblioteca Balear però la intenció és que aquest fons arribi a formar part de la biblioteca humanística dels capellans del monestir.